Integritetspolicy för Quick IT Sjuhärad AB

För oss på Quick IT Sjuhärad AB är det viktigt att du och dina personuppgifter behandlas ansvarsfullt med hänsyn till din integritet och att du får reda på vilken information vi samlar in om dig, hur vi använder informationen samt hur vi gör det. Denna policy beskriver även dina rättigheter och hur du går tillväga för att utöva dina rättigheter. Företaget kommer härmed benämnas som "Quick IT", "företaget" eller "oss" i resten av policyn.

Vilken information samlar vi in?
Quick IT samlar in och behandlar information inom de områden och funktioner som anges nedan.

När du tar kontakt med oss genom telefon eller via formulär på våran hemsida kan du direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom att du gör en förfrågan på en datorreparation, nätverksinstallation, begär offert eller bokar in oss att hjälpa dig på plats hemma.

Information du ger till oss:

• Kontaktinformation - namn, epostadress, mobiltelefonnummer, faktura- och leveransadress och liknande.
• Personnummer - personnummer eller samlingsnummer.
• Betalningsinformation - fakturainformation, bankkontonummer, etc.
• Egendom - fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer, etc.

Exempel på information vi samlar in om dig:

• Betalningsinformation - nödvändiga uppgifter för att kunna erbjuda betalningsalternativet faktura och möjligheten till rutavdrag (exempel på källor: Visma SPCS, Skatteverket).

Information vi samlar in om dig - när du tecknar supportavtal "Trygg":

• Kontaktinformation namn, epostadress, mobiltelefonnummer, faktura- och leveransadress och liknande.
• Personnummer - personnummer eller samlingsnummer.
• Betalningsinformation - fakturainformation, bankkontonummer, etc.
• Egendom - fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer, etc.
• Teamviewer - användarnamn och *lösenord till ditt Teamviewer konto för att kunna ansluta till din dator och hjälpa dig på distans över telefon. *Beroende på överenskommelse och åtagande där vi inte har samlat in information kring ditt lösenord kommer vi be dig om ett slumpat engångslösenord som visas på skärmen när du startar din Teamviewer klient för att kunna erbjuda dig hjälp på distans över telefon.

Vad gör vi med din information
I samband med att du köper tjänster eller varor hos Quick IT kan dina personuppgifter komma att sparas och de används för att tillhandahålla, utföra och förenkla att vara kund hos oss.

Med stöd av köpeavtalet och supportavtalet Trygg kommer dina personuppgifter behandlas för att:

• Genomföra ditt köp av tjänster och varor och vid behov verifiera din identitet och kontrollera ålder.
• Ge dig kundsupport och information om produkter och tjänster som du ber oss om.
• Administrera, utveckla, förbättra och anpassa våra tjänster och de system som de tillhandahålls i.
• Kunna lämna förmåner och erbjudanden till dig som stamkund.
• Marknadsföra produkter och tjänster.

Om du ger ditt samtycke kommer dina personuppgifter att behandlas för att:

• I framtiden skicka ut riktade eller aktuella erbjudanden och kampanjer.

Quick IT behandlar även personuppgifter med stöd av intresseavvägning såsom:

• Utvärdera och förbättra vårt sortiment och tjänster och de system som de tillhandahålls i som t,ex genom felsökning.
• Hantera supportärenden och svara på förfrågningar, klagomål och liknande (ge en bra service, kvalitet, utbildning och återkoppling).
• Genomföra och deltaga i tävlingar och kampanjer (ge en bra service).

Quick IT kommer även samla in och behandla personuppgifter för att följa tillämplig lagstiftning som t,ex. bokföringslagen, skattelagstiftning och liknande.

Kommunicera med dig
Quick IT kommer i dagsläget inte använda dina uppgifter för att kommunicera med dig via utskick, telefon samt elektroniskt såvida du personligen inte begär och vill bli regelbundet kontaktad av oss.
För att ta del av aktuellt erbjudande kan du maila till info@quickit.se.

Vilka kan vi komma att dela din information med

För att kunna tillhandahålla våra tjänster samt leverera dina varor till dig kan vi komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter.

Leverantörer, underleverantörer
För att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt för andra syften beskrivet i den här policyn kan Quick IT komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer.
T,ex PostNord eller Schenker vid skick av produkt till din hemadress eller retur till oss.

Myndigheter
På grund av lagkrav eller med ditt godkännande kan Quick IT komma att dela dina uppgifter med myndigheter t,ex Skatteverket vid nyttjande av rut-avdrag.

Säkerhet
Quick IT strävar efter att skydda dina personuppgifter och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, åtkomst, förlust, ändring eller skada av dina personuppgifter.

Endast Quick IT eller våra leverantörers anställda som behöver åtkomst till dina personuppgifter för en specifik uppgift kommer att få åtkomst till dina personuppgifter.

Vad vi inte kommer göra med dina uppgifter
Vi kommer inte sälja dina personuppgifter till tredje part.

Var sparar vi dina uppgifter
Vi kommer hantera dina personuppgifter inom EU/ESS. Uppgifterna hanteras enligt rekommendationerna kring GDPR och är endast tillgängliga av behörig personal och lagras i en krypterad och lösenordsskyddad molntjänst.

Hur länge sparar vi dina uppgifter
Vi kommer endast behålla dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla de syften som specificerat i denna policy. När vi sparar din data för andra syften t,ex. för att uppfylla krav på bokföring, sparar vi dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive ändamål. Vi kommer genomföra regelbundna gallringar och ta bort personuppgifter om de inte längre behövs.

Dina rättigher

Rätt att få tillgång till data
Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig samt verifiera den information vi har om dig.
Kopian är kostnadsfri och vi strävar efter att ge dig svar inom 30 dagar.

Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dig själv ändrad/rättad.

Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd")
Om du inte längre vill att vi sparar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade, förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som t.ex. bokföringslagen, som gör att vi inte genast kan radera delar av din data. Vi kommer i de fall endast spara den data som vi är skyldiga enligt lag att hålla. Om behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter att raderas.

Rätt att begränsa
Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande är tillämpligt:
• Om du bestrider att personuppgifterna är korrekta.
• Behandlingen är olaglig.
• Vi inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Rätt att invända
Du har rätt att invända mot behandling om den lagliga grunden för din behandling är intresseavvvägning.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få de personuppgifter som du tillhandahållit till oss som behandlas automatiskt, överförda till dig själv eller en ny personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för att fullgöra ett avtal och detta inte påverkar tredje parts rättigheter på ett ogynnsamt sätt.

Rätt att återkalla samtycke
Du har när som helst rätt att återkalla eventuella samtycken som du givit Quick IT.

Kontakta oss
Personuppgiftsansvarig är Quick IT Sjuhärad AB som är ett svenskt bolag registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 559173-5807 och har sitt säte i Borås.

Om du har frågor angående hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att maila oss, använd kontaktformuläret längst ner på denna sidan.

Tillsynsmyndighet
Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att Quick IT behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 08 - 657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Cookies

I dagsläget använder vi oss inte utav några cookies på vår hemsida eller dess undersidor.Uppdateringar

Quick IT Sjuhärad AB förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera i denna policy.Kontakta oss

Om du har några frågor eller behöver vår hjälp med något,
fyller du i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig!Genom att klicka på Skicka meddelande godkänner du vår integritetspolicy och delar med dig utav dina kontaktuppgifter till företaget Quick IT Sjuhärad AB, klicka på länken för mer information.


Klicka här för att återgå till startsidan.